În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document.

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format editabil la adresele de e-mail licente.ee@anre.ro și licente.gn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

 

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europenepe