Data: 07.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de către toți operatorii de transport și de sistem (OTS) din Europa, în baza prevederilor articolului 30 din Regulamentul (UE) 2017/2195 din 23 noiembrie 2016 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică („EBGL“).

EBGL stabilește, la nivelul întregii Uniuni Europene, o serie de norme tehnice, de funcționare și de piață care reglementează funcționarea piețelor de echilibrare. Acesta instituie norme privind achiziția de capacitate pentru echilibrare, activarea energiei de echilibrare și decontarea financiară a părților responsabile cu echilibrarea.

Regulamentul prevede, de asemenea, elaborarea de metodologii armonizate pentru alocarea capacității interzonale de transport în scopuri de echilibrare. Aceste norme vor spori lichiditatea piețelor pe termen scurt, permițând intensificarea comerțului transfrontalier și o utilizare mai eficientă a rețelei existente în scopul echilibrării energiei.

Având în vedere faptul că ofertele de energie de echilibrare vor concura pe platforme de echilibrare la nivelul întregii Uniuni, acest lucru va avea, de asemenea, efecte pozitive asupra concurenței.

Observatiile se transmit prin fax și în format electronic, editabil, la adresa de email: srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate