24 04 2019

Proiect de Decizie privind aprobarea documentului Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenţei (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485

2019-04-24T00:00:00+03:0024 aprilie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 24.04.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, document elaborat in vederea implementarii cerinţelor clare, obiective şi armonizate pentru operatorii de transport şi sistem (OTS) în vederea asigurării ...

15 02 2019

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.

2019-02-15T00:00:00+03:0015 februarie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 15.02.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de metodologie, document elaborat de C.N.T.E.E. Transelectrica SA conform cerințelor Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a ...

29 01 2019

Proiect de ordin pentru aprobarea documentului „Metodologia operațională pentru blocul RFP –TEL”, elaborată în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul (UE) 2017/1485

2019-01-29T00:00:00+03:0029 ianuarie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 29.01.2019 ANRE supune consultarii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei elaborate CNTEE Transelectrica SA în conformitate cu prevederile art. 3 , pct. 136, ale art. 6 alin. (3) ...

20 12 2018

Proiect de decizie pentru aprobarea documentului „Acordurile operaționale din zona sincronă Europa Continentală, elaborate în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2017/1485 din 2 august de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

2018-12-20T00:00:00+03:0020 decembrie 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 20.12.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, elaborat în comun de toți operatorii de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală  în conformitate cu prevederile art. ...

19 12 2018

Proiect de ordin privind aprobarea Propunerii tuturor OTS din Europa Continentală şi de Nord privind ipotezele și metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu în conformitate cu articolul 156 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice – faza a II-a

2018-12-19T00:00:00+03:0019 decembrie 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 19.12.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta  varianta modificată a propunerii tuturor OTS din Europa Continentală și de Nord privind ipotezele și metodologia pentru Analiza ...

22 11 2018

Proiect de Ordin pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind cerințele organizaționale cheie, rolurile și responsabilitățile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice” – faza a II-a

2018-11-22T00:00:00+03:0022 noiembrie 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 22.11.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind ...

24 10 2018

Proiect de decizie privind Propunerea tuturor OTS privind metodologia pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) 1485/2017 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

2018-10-24T00:00:00+03:0024 octombrie 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 24.10.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, document elaborat pentru respectarea cerintelor din Regulamentul (UE) 1485/2017 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare ...

19 10 2018

Proiect de Decizie privind Propunerea tuturor OTS privind metodologia de evaluare a relevanţei activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare în conformitate cu articolul 84 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

2018-10-19T00:00:00+03:0019 octombrie 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 19.10.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, document elaborat pentru respectarea cerintelor din Regulamentului nr. 1485/2017  (UE) al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei ...

10 08 2018

Proiectul de decizie privind Propunerea tuturor OTS pentru determinarea blocurilor RFP pentru Zona Sincronă Europa Continentală în conformitate cu articolul 141(2) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august de stabilire a unor linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice – Faza a II-a

2018-08-10T00:00:00+03:0010 august 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 10.08.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie. Termenul de transmitere a observaţiilor la documentul supus consultării publice este de 10 de zile de la data publicării. Eventualele ...

25 05 2018

Proiect de ordin privind propunerea tuturor OTS-urilor din Europa Continentală şi de Nord privind ipotezele și metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu în conformitate cu articolul 156 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

2018-05-25T00:00:00+03:0025 mai 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 25.05.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat in vederea respectarii prevederilor Regulamentului nr. 1485/2017 (UE) al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare ...

Go to Top