25 01 2022

Proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și a valorii medii a unui racord – consultare publica incheiata

2022-01-25T00:00:00+03:0025 ianuarie 2022|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 25.01.2022 În vederea respectării principiilor transparenţei decizionale şi în vederea transpunerii în legislaţia secundară a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/31.12.2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei ...

25 01 2022

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale

2022-01-25T00:00:00+03:0025 ianuarie 2022|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 25.01.2022 În vederea respectării principiilor transparenţei decizionale şi în vederea transpunerii în legislaţia secundară a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/31.12.2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei ...

25 01 2022

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ai terminalelor de GNL, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 38/2019 – consultare publica incheiata

2022-01-25T00:00:00+03:0025 ianuarie 2022|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 25.01.2022 În vederea respectării principiilor transparenţei decizionale şi în vederea transpunerii în legislaţia secundară a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/31.12.2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei ...

14 01 2022

Proiect de Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019

2022-01-14T00:00:00+03:0014 ianuarie 2022|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 14.01.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document. Propunerile și observațiile, ...

14 12 2021

Proiect de Ordin pentru completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul ANRE nr. 217/2018

2021-12-14T00:00:00+03:0014 decembrie 2021|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 14.12.2021 În vederea respectării principiilor transparenţei decizionale, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor ...

5 04 2021

Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 21/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă a activităților desfășurate de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale – consultare publică încheiată

2021-04-05T00:00:00+03:005 aprilie 2021|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 05.04.2021 În vederea transpunerii modificărilor aduse prin OUG 106/2020 şi OUG 1/2020 Articolului 79 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ...

30 03 2021

Proiect de ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare – consultare publică încheiată

2021-03-30T00:00:00+03:0030 martie 2021|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 30.03.2021 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin având în vedere intrarea în vigoare, la data de 19 decembrie 2020, a Legii nr. 290 din 15 decembrie 2020 ...

26 03 2021

Document privind consultarea discounturilor, coeficienților de multiplicare și sezonieri ce vor fi utilizați de ANRE la stabilirea tarifelor de transport pentru anul gazier 2021 – 2022 (Consultation document on discounts, multipliers and seasonal factors ANRE intends to use for setting transmission tariffs for 2021-2021 gas year)

2021-03-26T00:00:00+03:0026 martie 2021|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 26.03.2021 În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 460/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor, ...

24 02 2021

Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinului ANRE nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările ulterioare – consultare publica incheiata

2021-02-24T00:00:00+03:0024 februarie 2021|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 24.02.2021 În vederea punerii în aplicare a modificărilor legislative aduse Articolului 179, alin. (2), lit. g) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și ...

22 02 2021

Proiect de Ordin pentru completarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ai terminalelor GNL, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 38/2019, cu modificările și completările ulterioare – consultare publica incheiata

2021-02-22T00:00:00+03:0022 februarie 2021|Documente de discutie, Gaze naturale, Metodologii tarifare|

Data: 22.02.2021 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand in vedere prevederile din Legea nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și ...

Go to Top