În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Decizie privind aprobarea  documentului “Reguli de Alocare Intrazilnică pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Î.S. MOLDELECTRICA”.

Documentul a fost elaborat de operatorii de transport și de sistem în vederea organizării unor proceduri de licitaţie intrazilnice transparente pentru capacităţile de transport al energiei electrice pe liniile de interconexiune între zonele de control ale Transelectrica si Moldelectrica, astfel încât acestea să fie accesibile participanţilor la piaţă, într-o manieră nediscriminatorie.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic editabil (documente Word), la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este data de 16.01.2024.

 

Referat de aprobare

Proiect de Decizie

Reguli de Alocare Intrazilnică pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Î.S. MOLDELECTRICA