În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document.

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format editabil la adresele de e-mail anre@anre.ro și srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui ANRE din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public