Data: 30.06.2017

In vederea aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 715/2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, a Regulamentului (UE) nr. 312/2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz, precum si a concluziilor atelierului de lucru cu tema „Implementarea codurilor de reţea europene în România”, organizat în perioada 8-9 iunie 2017 la Bucureşti, cu participarea reprezentanţilor Comisiei Europene, ai ACER şi ai ENTSOG, ANRE supune consultarii publice prezentele propuneri.  

Propunerile și observațiile pe marginea propunerilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 17.07.2017, ora 16.00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare în cadrul procesului de elaborare a proiectului de ordin ANRE pentru modificarea şi completarea Codului reţelei pentru SNT ca urmare a propunerilor de modificare şi completare formulate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate va avea loc la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2, la o dată ce va fi comunicată ulterior participanţilor care au transmis propuneri, observaţii, comentarii în cadrul procesului de consultare publică.

Fisiere atasate