În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor şi tarifelor aferente activităților de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepția  producerii energiei termice în centrale de cogenerare. 

Propunerile si observațiile se pot transmite prin fax (021-312.43.65) și/sau prin intermediul adreselor de e-mail anre@anre.ro şi termica@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site.

 

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor şi tarifelor aferente activităților de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepția producerii energiei termice în centrale de cogenerare

Anexe la Metodologia de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor şi tarifelor aferente activităților de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepția producerii energiei termice în centrale de cogenerare