30 06 2017

Propunerile SNTGN Transgaz privind modificarea si completarea Codului retelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

2017-06-30T00:00:00+03:0030 iunie 2017|Coduri, Documente de discutie, Gaze naturale|

Data: 30.06.2017 In vederea aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 715/2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, a Regulamentului ...

23 05 2017

Proiect de Decizie privind avizarea procedurii SNTGN TRANSGAZ SA privind rezervarea de capacitate incrementală în SNT al gazelor naturale prin derularea proceselor de capacitate incrementală având ca obiect puncte de intrare/ieşire în/din SNT al gazelor naturale, altele decât punctele de interconectare, ce urmează a fi create/dezvoltate prin intermediul proiectelor incluse în planurile de investiţii şi de dezvoltare a SNT a gazelor naturale pentru următorii 10 ani

2017-05-23T00:00:00+03:0023 mai 2017|Coduri, Documente de discutie, Gaze naturale|

Data: 23.05.2017 Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune procesului de consultare publică, în perioada 23.05.2017 – 09.06.2017, prezentul proiect de decizie.  Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de decizie, însoțite de argumentația ...

7 04 2017

Proiect de Ordin privind completarea Codului retelei pentru SNT aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013

2017-04-07T00:00:00+03:007 aprilie 2017|Coduri, Documente de discutie, Gaze naturale|

Data: 07.04.2017 Pentru respectarea principiilor privind transparența decizională, precum si în scopul creării cadrului de reglementare necesar desfăşurării proceselor de capacitate incrementală, prin includerea prevederilor necesare referitoare la modalitatea de rezervare de capacitate ...

23 12 2016

Propunere de modificare a art. 71-713 și a art. 73 din Codul rețelei referitoare la modul de alocare a gazelor naturale la punctele de ieșire din SNT.

2016-12-23T00:00:00+03:0023 decembrie 2016|Coduri, Documente de discutie, Gaze naturale|

Data: 23.12.2016 Având în vedere prevederile din Codul Rețelei potrivit cărora operatorii economici  pot înainta Autorității Competente, în scris, propuneri de amendare a Codului rețelei si pentru respectarea principiilor privind ...

4 11 2016

Proiect de Ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacitatii de transport in punctele de interconectare a SNTGN din Romania cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre UE invecinate Romaniei

2016-11-04T00:00:00+03:004 noiembrie 2016|Coduri, Documente de discutie, Gaze naturale|

Data: 04.11.2016 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, în perioada 04 – 16 noiembrie 2016, ANRE supune procesului de consultare publică proiectul de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii ...

Go to Top