29 05 2020

Proiect de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

2020-05-29T00:00:00+03:0029 mai 2020|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data:29.05.2020 ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu ...

29 05 2020

Proiect de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2015

2020-05-29T00:00:00+03:0029 mai 2020|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data:29.05.2020 ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și ...

3 12 2019

Proiect de ordin privind aplicarea pentru anul 2019 a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i), art. 27 lit. l) și tabelului 7 din anexa nr. 3 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 114/2013

2019-12-03T00:00:00+03:003 decembrie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 03.12.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat conform prevederilor H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării ...

1 11 2019

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2015

2019-11-01T00:00:00+03:001 noiembrie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 01.11.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere prevederile Legii 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi ...

7 06 2019

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 84/2013

2019-06-07T00:00:00+03:007 iunie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 07.06.2019 Având în vedere prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum si cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării ...

19 04 2019

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență aprobat prin Ordinul ANRE nr. 114/2013 .

2019-04-19T00:00:00+03:0019 aprilie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 19.04.2019 Având în vedere prevederile art. 10 alin. (51)  și ale art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei ...

18 04 2019

Proiect de Ordin privind privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 111/2014 și modificarea art. II din Ordinul ANRE nr. 184/2018

2019-04-18T00:00:00+03:0018 aprilie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 18.04.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care conține prevederi privind modul de considerare a prețului de achiziție a combustibilului și a prețului de achiziție a certificatelor ...

9 04 2019

Document de discutie privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 15/2015

2019-04-09T00:00:00+03:009 aprilie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 09.04.2019. Pentru respectarea principiilor privind transprenta decizionala, ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie. Observaţiile şi propunerile la proiectul de Ordin se transmit prin email, pe adresele aurelia.paunescu@anre.ro ...

5 03 2019

Proiect de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă aprobat prin Ordinul nr. 116/2013

2019-03-05T00:00:00+03:005 martie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 05.03.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand in vedere prevederile art. 7 din Anexa nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 73/2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate ...

22 01 2019

Proiect de Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul ANRE nr. 15/2015- consultare publica incheiata

2019-01-22T00:00:00+03:0022 ianuarie 2019|Cogenerare, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 22.01.2019 Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11) și art. 28 lit. b1 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ...

Go to Top